Uw bestelling wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd op eventuele onvolkomenheden , mocht er toch onverhoopt een fout zijn gemaakt, of iets niet naar uw tevredenheid zijn , schroom dan niet om ons hiervan op de hoogte te stellen , dan lossen we het op gepaste wijze op.
Wij streven er naar om voor langere termijn met onze klanten samen te werken , dus de ruim 10 jaar dat we al bezig zijn met de online verkoop hebben we onjuistheden altijd naar ieders tevredenheid opgelost.
Desalniettemin hebben we hieronder onze algemene voorwaarden opgesomd.

ALGEMENE VOORWAARDEN www.delingeriegroothandel.nl / www.sokkengroothandel.nl

Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals die op deze site vermeld zijn.

Artikel 1 Algemeen

1.Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen , leveringen en transacties door en van www.delingeriegroothandel.nl / www.sokkengroothandel.nl handelend onder deze naam "De Lingeriegroothandel" gevestigd aan de Haydnplantsoen 10 , 3752JX te Bunschoten-Spakenburg.
De voorwaarden zijn voor beide partijen bindend , behalve wanneer schriftelijk door de verkoper afwijkingen zijn aanvaard. Door een bestelling te plaatsen geeft de koper aan deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
2.Alle andere voorwaarden (door kopers op hun briefpapier , bestellings-en leveringsformulieren , nota`s enz.) gesteld en/of ergens gedeponeerd zijn ongeldig en voor www.delingeriegroothandel.nl / www.sokkengroothandel.nl handelend onder de naam "De Lingeriegroothandel" niet bindend , zelfs bij het uitdrukkelijk van de hand wijzen van de toepasselijkheid van haar voorwaarden.
3.De voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing tenzij www.delingeriegroothandel.nl/ www.sokkengroothandel.nl schriftelijk met andere voorwaarden akkoord gaat.
De klant kan in geval van toekomstige aankopen geen rechten ontlenen aan eerder overeengekomen veranderingen in de voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijk recht en geschillen

1.Op alle overeenkomsten gesloten met www.delingeriegroothandel.nl/ www.sokkengroothandel.nl zijn deze voorwaarden en het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer de klant in het buitenland verblijft of woont , of de uitvoering van de overeenkomst in het buitenland plaatsvindt.
2.Partijen zullen een beroep doen op een bevoegd rechter nadat zij zich in geval van onenigheid tot het uiterste hebben ingespannen tot een oplossing te komen.

Artikel 3 Aanbiedingen

1.Het aanbod van De Lingeriegroothandel is vrijblijvend , tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het aangebodene vervalt, indien het in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. www.delingeriegroothandel.nl / www.sokkengroothandel.nl is niet aansprakelijk voor vergissingen of verschrijvingen m.b.t. informatie , prijzen en afbeeldingen. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
3.Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw.

Artikel 4 Overmacht

1.In geval van overmacht hoeft De Lingeriegroothandel de overeenkomst niet na te komen.
2.Wat is voor ons overmacht? Dat is een tekortkoming die www.delingeriegroothandel.nl / www.sokkengroothandel.nl niet kan worden toegerekend, maar waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen.

Artikel 5 Betaling

1.Betalen kan op verschillende manieren via Ideal / Paypal welke duidelijk zijn aangegeven via het bestelproces , of door overschrijving vooraf op rekeningnummer IBAN NL30 RABO 0132 7199 59 ten name van De Lingeriehandel te Bunschoten-Spakenburg
Voor betalingen vanuit het buitenland is ons BIC nummer: RABONL2U

Artikel 6 Levering en order

1.Wij doen ons best alle orders zo snel mogelijk te verwerken. Alle bestellingen worden - mits de artikelen op voorraad zijn en besteld op werkdagen voor 14:00 uur nog dezelfde dag verzonden met DHL of PostNL na ontvangst van betaling , mits anders overeengekomen.
2.Het minimale orderbedrag is €50,00 euro. orders onder dit bedrag nemen wij niet in behandeling.
3.De verzendkosten binnen Nederland bedragen vanaf € 7,25 excl. de verzendkosten voor Duitsland vanaf € 13,95 en België bedragen vanaf € 10,75 excl. btw per doos tot 30 KG.
voor verzendkosten naar overige landen , klikt u in het navigatiemenu op verzendinfo.

Artikel 7 Retourneren en garantie

1.Wij doen er alles aan om onze producten in perfecte staat aan u te leveren. Desondanks kan het voorkomen dat er sprake is van een productiefout of beschadiging. U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren.
2.Vindt u onverhoopt toch een klacht die lijkt op een productie- of fabricagefout, dan kunt u dit artikel binnen 5 werkdagen na ontvangst van dit artikel retour zenden. Hiervan dient u vooraf een schriftelijke melding te maken , dit mag uiteraard ook per email: info@delingeriegroothandel.nl
De kosten van het retour zenden worden alleen vergoed wanneer het daadwerkelijk een productie- of fabricagefout blijkt te zijn en het artikel binnen 5 werkdagen naar ons retour is gestuurd. Artikelen uit restpartijen mogen niet geretourneerd worden.
3.De goederen moeten zo verzorgd mogelijk teruggestuurd worden.
4. Na de termijn van 5 werkdagen zullen wij een klacht nog wel in behandeling nemen, maar de verzendkosten voor een retour zijn dan altijd voor rekening van de kopende partij.
Iedere vorm van garantie vervalt echter 3 maanden na aankoop
5.Er wordt alleen gecommuniceerd met het bedrijf dat het betreffende artikel bij ons heeft gekocht , niet met de eindconsument.
Wij accepteren dus enkel en alleen retourzendingen vanuit ons klantenbestand en niet van de consument.
6.Wanneer wij inderdaad een productie- of fabrieksfout constateren, zal de aankoopprijs door ons worden gecrediteerd of als we dat zijn overeengekomen wordt er door ons een vervangend exemplaar verstuurd.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1.De Lingeriegroothandel is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending door DHL of PostNL , wel denken wij mee over een passende oplossing.
2.Het meebrengen van minderjarigen naar De Lingeriegroothandel geschiedt geheel op eigen risico , daar wij en onze verzekering alle aansprakelijkheid uitsluiten.
3.Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan www.delingeriegroothandel.nl / www.sokkengroothandel.nl is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
De Lingeriegroothandel is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.delingeriegroothandel.nl / www.sokkengroothandel.nl voor technische en elektronische fouten van het online aanbod.
5. www.delingeriegroothandel.nl / www.sokkengroothandel.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade , daaronder begrepen gevolgschade , gederfde winst , gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.Indien vast komt te staan dat De Lingeriegroothandel toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade , dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag van de bestelling maar nooit meer dan €500,- in totaal.

Artikel 9 Vrijwaring

1.De wederpartij vrijwaart www.delingeriegroothandel.nl / www.sokkengroothandel.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan haar toerekenbaar is.

Artikel 10 Copyright

1.Zonder schriftelijke toestemming mag niets van de webpagina van www.delingeriegroothandel.nl / www.sokkengroothandel.nl gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden.

Artikel 11 wijziging voorwaarden

1.Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de order bij www.delingeriegroothandel.nl of www.sokkengroothandel.nl
2.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2019 - 2024 De lingeriegroothandel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel